Índex. Apunts Assignatura

ÍNDEX 
UD1 - Internet com a canal de venda
1– Les relacions comercials a través d'Internet:
▫ B2B.
▫ B2C.
▫ B2A.
2– Utilitats dels sistemes en línia:
▫ Navegadors. Ús dels principals navegadors.
▫ Correu electrònic.
▫ Missatgeria instantània.
            
▫ Teletreball.
▫ Llistes de distribució i altres utilitats: gestió de la relació amb el client en línia.
3– Models de comerç a través d'Internet:
▫ Avantatges.
▫ Tipus.
▫ Eficiència i eficàcia.
4– Servidors en línia:
▫ Servidors gratuïts i altres
·         ANNEXOS:  CERCADORS I XARXES SOCIALS
UD2. Disseny comercial de pàgines web.
1– L'internauta com a client potencial i real:
     ▫ Perfil de l'internauta.
     ▫ Comportament del client internauta.
     ▫ Màrqueting viral: aplicacions i bones conductes.
2– Criteris comercials en el disseny comercial de pàgines web:
     ▫ Parts i elements del disseny de pàgines web.
     ▫ Criteris comercials en el disseny de pàgines web.
     ▫ Usabilitat de la pàgina web.
3– Botigues virtuals:
     ▫ Tipologia de botigues virtuals.
     ▫ L'aparador virtual. Accions promocionals i bàners.
4– Mitjans de pagament a Internet:
     ▫ Seguretat i confidencialitat.
     ▫ TPV virtual.
     ▫ Transferències.
     ▫ Cobraments contra reemborsament i altres.
5– Conflictes i reclamacions de clients:
     ▫ Gestió i garanties en línia de reclamacions.
     ▫ Bones pràctiques en la comercialització en línia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada